ΕΙΣΟΔΟΣ
Παρακαλώ πατήστε εδώ για να καταχωρήσετε νεο κωδικό
H JCC δεν προτίθεται ποτέ να ζητήσει οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,αναδυόμενα παράθυρα και πανό (popup windows και banners). Μην αποκαλύπτετε ποτέ μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου (email) ή μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής προσωπικά σας στοιχεία όπως User IDs, Kωδικούς Ασφαλείας, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία καρτών κλπ. Αν τυχόν παραλάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας ζητά να καταχωρίσετε ή να επιβεβαιώσετε προσωπικά σας στοιχεία που αφορούν την JCC μην το απαντήσετε αφού πρόκειται για απάτη. Παρακαλούμε προωθήστε οποιαδήποτε ύποπτα μηνύματα στο: info@jccsmart.com ή τηλεφωνήστε στο 00 357 22 868000 24-ωρη εξυπηρέτηση.