ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Nicosia Water Board

Contact Details

Αθαλάσσας 84
_ Λευκωσία
Κύπρος
infotech@wbn.org.cy
22698000
22698200
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ.ΑΠΟΧ.
Go and pay your bills for this outlet