ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

_

Contact Details

Λεωφόρος Κέννεντυ 100 - 110, 1047 Παλλουριώτισσα
1047 Λευκωσία
Κύπρος
ahadjipanteli@wdd.moa.gov.cy
22609225
_
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Go and pay your bills for this outlet

Other outlets of Merchant ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ