Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Cyprus Logo Cyprus Logo
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου έχετε τη δυνατότητα να προβαίνετε σε ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Παρακαλώ πατήστε το εικονίδιο «Ανανέωση Άδειας» για να προχωρήσετε στην πληρωμή.

Για πληροφορίες και επεξηγήσεις παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να αποτείνονται στο ΤΟΜ. Τηλ.: 22807000

RTD Licence Icon Ανανέωση Άδειας