Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Cyprus Logo Cyprus Logo
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου έχετε τη δυνατότητα να προβαίνετε σε ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Παρακαλώ πατήστε το εικονίδιο «Ανανέωση Άδειας» για να προχωρήσετε στην πληρωμή.

Για πληροφορίες και επεξηγήσεις παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να αποτείνονται στο ΤΟΜ. Τηλ.: 22807000


Welcome to the online payments site of Road Transport Department, where you are able to pay your Road Tax Licence, using a credit card. Please click on the «Licence Renewal» icon to proceed with the payment.

For any further information owners of affected vehicles may call RTD call center, tel. no. 22807000

RTD Licence Icon Ανανέωση Άδειας