Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Cyprus Logo Cyprus Logo
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου έχετε τη δυνατότητα να προβαίνετε σε ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Παρακαλώ πατήστε το εικονίδιο «Ανανέωση Άδειας » για να προχωρήσετε στην πληρωμή.

Το τέλος κυκλοφορίας για το 2016 περιορισμένου αριθμού οχημάτων πιθανό να είναι διαφοροποιημένο σε σύγκριση με το τέλος που καταβλήθηκε για το 2015. Για πληροφορίες και επεξηγήσεις παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να αποτείνονται στο ΤΟΜ. Τηλ.: 22807000

RTD Licence Icon Ανανέωση Άδειας