Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Cyprus Logo Cyprus Logo
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου έχετε τη δυνατότητα να προβαίνετε σε ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Παρακαλώ πατήστε το εικονίδιο «Ανανέωση Άδειας » για να προχωρήσετε στην πληρωμή. Η ανανέωση Aδειών Kυκλοφορίας για το 2015 θα ξεκινήσει στις 7 Ιανουαρίου 2015.
RTD Licence Icon Ανανέωση Άδειας