Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Cyprus Logo Cyprus Logo
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου έχετε τη δυνατότητα να προβαίνετε σε ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας μέσω πιστωτικής κάρτας. Παρακαλώ πατήστε το εικονίδιο «Ανανέωση Άδειας » για να προχωρήσετε στην πληρωμή.
RTD Licence Icon Ανανέωση Άδειας