ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξυπηρέτηση Πελατών

Τηλ: (+357) 22 868000
Email: info@jccsmart.com

Κεντρικά Γραφεία

Ταχ. Διεύθυνση:

Σταδίου 1
2571 Νήσου
Τ.Θ. 21043
1500 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ: (+357) 22868000
Φαξ: (+357) 22868111