ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ


Ο Δήμος μας παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

Πληρωμή λογαριασμού

-

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων, Άδειας Λειτουργίας Επαγγ. Υποστατικού, Επαγγελματικής Άδειας και Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2016 είναι η Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016. Μετά από αυτή την ημερομηνία, θα επιβληθεί επιβάρυνση ύψους 10% και πληρωμές χωρίς την επιβάρυνση δε θα γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των Τελών Αποκομιδής Σκυβάλων, Άδειας Λειτουργίας Επαγγ. Υποστατικού, Επαγγελματικής Άδειας έγκαιρα, θα ληφθούν νομικά μέτρα για την είσπραξή τους.

Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με την υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού