ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ.

Τέλη Υδατοπρομήθειας

«Η πληρωμή δε γίνεται αυτόματα (on line). Αποδοχή ή απόρριψη της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Εάν ο λογαριασμός απορριφθεί θα πάρετε μήνυμα με την αιτιολογία απόρριψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει. Σε περίπτωση αποδοχής δε θα πάρετε οποιοδήποτε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με τη υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.»
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας

«Η πληρωμή δε γίνεται αυτόματα (on line). Αποδοχή ή απόρριψη της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Εάν ο λογαριασμός απορριφθεί θα πάρετε μήνυμα με την αιτιολογία απόρριψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει. Σε περίπτωση αποδοχής δε θα πάρετε οποιοδήποτε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με τη υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.»
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Πληρωμή Εξωδίκων

Εξώδικα πληρωτέα στον Δήμο Αγίας Νάπας.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού