ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αν πληρώνετε δίδακτρα που αφορούν στα προγράμματα <<Διοίκηση Επιχειρήσεων>>, <<Τραπεζική Χρηματοοικονομική>> ή <<Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες>>, αναζητήστε την αντίστοιχη επιλογή στο επόμενο εικονίδιο του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθείτε ή θα παρακολουθήσετε.

 

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό’

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Ειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα’

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Δίδακτρα για Διδακτορικά Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Βιβλία – Άλλο Διδακτικό Υλικό

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Διατριβή

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Επιστήμες της Αγωγής'

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα'

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Θεατρικές Σπουδές'

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία'

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Επικοινωνία και Δημοσιογραφία'

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας'

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Theory of Education/Curriculum Development: Joint Degree OUC&Saint Louis Uni

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Educational Leadership:Joint degree offered by OUC & Saint Louis University

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Health Policy & Planning: Joint Degree offered by OUC & Saint Louis Univ

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

MSc in Information and Communication Systems-Teaching Language:English

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Αστυνομικές Σπουδές

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική, Πολιτική και Ανάπτυξη»

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα»

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα"

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας"

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων"

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Sustainable Energy Systems

Joint Degree offered by OUC & Frederick University
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Enterprise Risk Management

Joint degree offered by OUC & Hellenic Open University
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

International Hospitality and Tourism Management

Joint degree offered by OUC & Cyprus University of Technology
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Cognitive Systems

Joint degree by: Open University of Cyprus, School of Pure and Applied Sciences and University of Cyprus, Department of Psychology and Department of Computer Science.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Ποινική Δικαιοσύνη

.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού