ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑ

Ο Δήμος Λεμεσού σας προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής των τελών σας ηλεκτρονικά.

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23,

ΤΘ 50089, 3600 Λεμεσός.

Τηλ: +357 25 884500

Φαξ:+357 25 358431

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΩΔΙΚΩΝ

Πιο κάτω σας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πληρωμή εξωδίκου προστίμου:
  • Τα εξώδικα μπορούν να πληρωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση τους.
  • Πληρωμή μέρους του εξωδίκου προστίμου δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε πιο κάτω τον αριθμό του εξωδίκου σας και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος συνεχόμενα, χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες,'οπως αναγράφονται στην ειδοποίηση που σας επιδόθηκε (π.χ. 999999ΧΧΧ000)
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού