ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

 

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΕΞΩΔΙΚΑ

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού