ΚΟΙΝOΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

 

COMMUNITY COUNCIL OF AGIOS TYCHONAS

Onisillou 8, Rita Court 1, Block A, Flat 103
4532, Agios Tychonas, Lemesos - Cyprus

Tel: +357 25 323567
Fax: +357 25 311343

Email: gramateas@agiostychonas.com
www.agiostychonas.com

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

«Η πληρωμή δε γίνεται αυτόματα (on line). Αποδοχή ή απόρριψη της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Εάν ο λογαριασμός απορριφθεί θα πάρετε μήνυμα με την αιτιολογία απόρριψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει. Σε περίπτωση αποδοχής δε θα πάρετε οποιοδήποτε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με τη υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.»
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Η πληρωμή δε γίνεται αυτόματα (on line). Αποδοχή ή απόρριψη της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Εάν ο λογαριασμός απορριφθεί θα πάρετε μήνυμα με την αιτιολογία απόρριψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει. Σε περίπτωση αποδοχής δε θα πάρετε οποιοδήποτε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με τη υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.»

Συμπληρώστε το πεδίο Αρ. Τιμολογίου/Λογαριασμού ποιο κάτω χωρίς κανένα κενό η παύλα 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2016 ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

«Η πληρωμή δε γίνεται αυτόματα (on line). Αποδοχή ή απόρριψη της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Εάν ο λογαριασμός απορριφθεί θα πάρετε μήνυμα με την αιτιολογία απόρριψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει. Σε περίπτωση αποδοχής δε θα πάρετε οποιοδήποτε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με τη υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.»
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

«Η πληρωμή δε γίνεται αυτόματα (on line). Αποδοχή ή απόρριψη της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Εάν ο λογαριασμός απορριφθεί θα πάρετε μήνυμα με την αιτιολογία απόρριψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει. Σε περίπτωση αποδοχής δε θα πάρετε οποιοδήποτε μήνυμα. Μπορείτε να δείτε όλες σας τις συναλλαγές με τη υπηρεσία αφού επισκεφτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας που διατηρείτε με το jccsmart.»
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΤΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού