ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

-

(0100) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0602)ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0612 ΚΥΠΡΟΥ)Ε.Α.Ε ΣΕ ΕΙΣΟΔ.ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡ. ΧΩΡIΣ ΠΑΡΑΚ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0612 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)Ε.Α.Ε ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0604) KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0614) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (από τον ενοικιαστή)

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0603) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0613 ΚΥΠΡΟΥ)Ε.Α.Ε. ΣΕ ΕΙΣΟΔ. ΜΕΡΙΣΜ-ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡ. ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0613 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)Ε.Α.Ε ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0623) KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΣημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0111)ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ".

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0300) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο 9ος χαρακτήρας της αναφοράς JCCsmart είναι λατινικός κεφαλαίος χαρακτήρας.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0911) ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ".

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0911) ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ".

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού