ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

-

(0100) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0300) ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016

ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0602)ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0300) ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΤΟΣ 2016

ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0612 ΚΥΠΡΟΥ)Ε.Α.Ε ΣΕ ΕΙΣΟΔ.ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡ. ΧΩΡIΣ ΠΑΡΑΚ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0612 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)Ε.Α.Ε ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0604) KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0614) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (από τον ενοικιαστή)

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0603) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0613 ΚΥΠΡΟΥ)Ε.Α.Ε. ΣΕ ΕΙΣΟΔ. ΜΕΡΙΣΜ-ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡ. ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0613 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)Ε.Α.Ε ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0623) KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

KATAΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΣημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". 
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0200) 2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. MONO 1η ΔΟΣΗ

Σημείωση: Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ". Πληρωμές γίνονται αποδεκτές MONO για το Τρεχων Ετος και μέχρι 31/07/2017
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0311)ΑΥΤΟΦΟΡΟΛ.ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΟΣ2016

ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:    
Αν ΟΧΙ μόνο μέχρι Ιούλιο του έτους μετά το φορολογικό έτος. Αν ΝΑΙ μόνο
μέχρι τον Αύγουστο του έτους μετά το φορολογικό έτος.

                                                                      Με λογαριασμούς -         περίοδος αποδοχής πληρωμών   
Τρέχων μήνας                                                      ΟΧΙ           ΝΑΙ                          από           μέχρι
Οκτώβριος 2012               
Νοέμβριος 2012               
Δεκέμβριος 2012               
Ιανουάριος 2013                                            Έτος 2012    Έτος 2012           01/01/2013    31/01/2013
Φεβρουάριος 2013                                         Έτος 2012    Έτος 2012           01/02/2013    29/2/2013
Μάρτιος 2013                                                Έτος 2012    Έτος 2012           01/03/2013    31/03/2013
Απρίλιος 2013                                                Έτος 2012    Έτος 2012           01/04/2013    30/04/2013
Μάιος 2013                                                   Έτος 2012    Έτος 2012           01/05/2013    31/05/2013
Ιούνιος 2013                                                 Έτος 2012    Έτος 2012           01/06/2013    30/06/2013
Ιούλιος 2013                                                 Έτος 2012    Έτος 2012           01/07/2013    31/07/2013
Αύγουστος 2013                                                              Έτος 2012           01/08/2013    31/08/2013
Σεπτέμβριος 2013

Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ".
Ο ΑΦΤ αρχίζει με "0" .              
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0300) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο 9ος χαρακτήρας της αναφοράς JCCsmart είναι λατινικός κεφαλαίος χαρακτήρας.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0911) ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ".

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0911) ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ


Σημείωση:
Παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε πάντα κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο "ΑΦΤ".

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού