ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

-

(0400) ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2015

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο 9ος χαρακτήρας της αναφοράς JCCsmart είναι λατινικός κεφαλαίος χαρακτήρας.

Για αναλυτική κατάσταση της ακίνητης ιδιοκτησίας πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

(0300) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο 9ος χαρακτήρας της αναφοράς JCCsmart είναι λατινικός κεφαλαίος χαρακτήρας.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού