ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

Άμεση εξυπηρέτηση για τις σύγχρονες ανάγκες


Από το έτος ίδρυσής μας (1951) έχουμε ως στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, αλλά και την παροχή άψογης και γρήγορης εξυπηρέτησης. Για το σκοπό αυτό, στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, καινοτομούμε και εκμεταλλευόμαστε τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (κέντρο τηλεξυπηρέτησης, διαδίκτυο, κλπ.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.


Service and Products Tailored to Customer Needs


Since its establishment in 1951, the Company’s aim has been to continuously improve and upgrade its product range in accordance with current trends and requirements and support this with high quality prompt service. To achieve this, all the traditional (bancassurance etc) and alternative (call centres, internet etc) channels of communication are being fully utilized using advanced technology.

Πληρωμή Ασφαλίστρων / Payment of Premiums

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Preloaded Bill Payments

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού