ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Please note that we only accept VISA or MASTERCARD

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου - Πώληση Βιβλίων

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου - Πώληση Βιβλίων
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Θερινό Σχολείο τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

The participant fee for the Summer School has been specified for each student in the acceptance email.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Θερινό Σχολείο Μαθητών Λυκείου

Θερινό Σχολείο Μαθητών Λυκείου
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

The International Journal of Accounting Symposium 2017 - (TIJAS 2017)

A. Registration Fee (includes Thursday Lunch, Thursday Reception Dinner, Friday Lunch, Friday Gala Diner and Coffee Breaks)

a. Registration fee for regular participants:
I. Early Bird (until =11 of April 2017): €100
II. Regular Registration (12 of April 2017 - 30 of April 2017): € 200
III. Late Registration (1 of May 2017 or later): €240

b. Registration fee for PhD candidates have been accepted to participate at the PhD Consortium:
I. Early Bird (until =11 of April 2017): €50
II. Regular Registration (12 of April 2017 - 30 of April 2017): €100
III. Late Registration (1 of May 2017 or later): €120

B. Optional Fees:
B1. Full-day tour to Limassol-Pafos on Sat. 10/6: €30
B2. Spouse participation at optional full-day tour on Sat. 10/6: €30
B3. Spouse attendance on Thursday Lunch: €30
B4. Spouse attendance on Thursday Reception Dinner: €35
B5. Spouse attendance on Friday Lunch: €30
B6. Spouse attendance on Friday Gala Dinner: €50

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas – ASWA 2017

Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas – ASWA 2017.

Early Registration until 30/4/2017: for employed scientists €80 and for Masters and Phd students €40.

Regular Registration after 30/4/2017: for employed scientists €120 and for Masters and Phd students €60.
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού