Καλωσορίσατε στο jccsmart.com. Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Πληρωμές λογαριασμών μετά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες χρεώνονται με επιβάρυνση ύψους 20% επί του οφειλόμενου ποσού για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τον Νόμο 15 του 1978 άρθρο 5. Το ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης θα φαίνεται στον επόμενο λογαριασμό ή υπενθύμιση που θα πάρετε.

Payment of the bills after the due date will incur a 20% surcharge on the sewerage charges of the current year, in accordance with article 5 of Law 15/1978. The amount of the additional surcharge will appear on your next bill or reminder.

P.O.B. 50622 0000 LIMASSOL

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε με την πληρωμή του λογαριασμού