Καλωσορίσατε στο jccsmart.com. Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΣΥΜΒ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(α) των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971-(Αρ. 2) του 2017, παράληψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

ln accordance with article 30(3)(a) of the Sewerage Systems Laws of 1971- (Νο. 2) of 2017, a surcharge of 5% is imposed on the outstanding amount of the sewerage charges of the current year paid within 4 months from the due date and a surcharge of 15% on the outstanding amount paid after 4 months from the due date.

P.O.B. 50622 0000 LIMASSOL

Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε με την πληρωμή του λογαριασμού