Καλωσορίσατε στο jccsmart.com. Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

Όροι και Προϋποθέσεις

Το σύστημα jccsmart.com είναι ένα ασφαλές διαδικτυακό σύστημα πληρωμών που προσφέρεται από το σύστημα πληρωμών JCC PAYMENT SYSTEMS LTD (εφεξής "JCC") σε εσάς τον πελάτη, με σκοπό την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που παραγγείλατε από συμμετέχοντα έμπορο ή έμπορους (‘έμπορο’) της jccsmart.com (εφεξής ‘ο δικτυακός τόπος’). Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η JCC θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα που καταχωρήσατε για το ποσό της συναλλαγής.

Η χρήση και πρόσβαση σελίδων του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους κα ιτις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συνέχεια.

Η προσπέλαση, διαφύλλιση ή/και χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευθείτε από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο παρών Δικτυακός Τόπος δυνατό να περιέχει άλλες κατά κυριότητα κατεχόμενες ειδοποιήσεις και στοιχεία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται. Οι πληροφορίες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δυνατό να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

Κατόπιν λήψης εξουσιοδότησης από τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας σας, η JCC θα επεξεργάζεται τη συναλλαγή για λογαριασμό σας. Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας θα συναλλάσσεστε απευθείας με τον έμπορο και όχι με την JCC.Η JCC απλώς θα επεξεργάζεται τη συναλλαγή δια μέσου του ασφαλούς διαδικτυακού συστήματος πληρωμών της. Το όνομα του έμπορου και όχι της JCC,θα εμφανίζεται στην κατάσταση της κάρτας σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω της JCC πωλούνται ‘όπως είναι’ από τον έμπορο εκτός όπου ο έμπορος δηλώνει διαφορετικά. Η JCC αποποιείται κάθε ευθύνης για την ποιότητα ή/και διαθεσιμότητα ή/και ποσότητα ή/και παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι αγοράζετε τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω jccsmart.com με δικό σας κίνδυνο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αλλαγή, επιστροφή χρημάτων ή επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράστηκε μέσω της jccsmart.com ή αν έχετε απορίες αναφορικά με τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με τον έμπορο πριν επικοινωνήσετε με την JCC.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο περιλαμβανομένων όλων των εικόνων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd εκτός εάν οι πληροφορίες είναι για προσωπική χρήση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd δεσμεύεται όπως προστατεύει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών του παρόντος Δικτυακού Τόπου και αναλαμβάνει να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα νόμιμα με βάση και σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία του Ατόμου) Νόμο Αρ. 138 (I) 2001όπως αυτός τροποποιείται από καιρό σε καιρό. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd αναλαμβάνει περαιτέρω να μην αποκαλύπτει τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών του παρόντος Δικτυακού Τόπου εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται δια Νόμου ή αν οι Χρήστες παραχωρήσουν τη γραπτή τους συγκατάθεση

Η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας είναι σημαντική για μας και για αυτό το λόγο διατηρούμε υλικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα πληρωμών JCC Payment Systems Ltd διασφαλίζει τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία τα οποία παρέχετε σε κεντρικούς υπολογιστές σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Όταν μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα όπως είναι τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αυτά προστατεύονται με χρήση κρυπτογράφησης όπως το πρωτόκολλο Ασφαλούς Στρώματος Υποδοχών (Secure Socket Layer (SSL).

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου διαθέσιμο πατώντας εδώ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Δικτυακός Τόπος του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment System Ltd δυνατό να περιέχει συνδέσεις με άλλους Δικτυακούς Τόπους («Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι»). Οι Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment System Ltd και το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σύνδεσης η οποία περιέχεται σε Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd δεν ευθύνεται για διαδικτυακές μεταδόσεις ή άλλες μορφές μετάδοσης που λαμβάνονται από οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd σας παρέχει τέτοιους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους μόνο ως διευκόλυνση, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου δεν υπονοεί οπισθογράφηση του Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου από το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd ή οποιαδήποτε συνεργασία ή σχέση με τους φορείς λειτουργίας του.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

Η JCC δε θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα τους παρόντες όρους εάν η καθυστέρηση ή/και αποτυχία προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία η οποία είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ. Η JCC ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ JCC PAYMENTS SYSTEMS LTD ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd μπορεί οποτεδήποτε να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους ενημερώνοντας την παρούσα εγγραφή. Η χρήση από εσάς του παρόντος Δικτυακού Τόπου εξυπακούει δέσμευση από εσάς αναφορικά με τέτοιες αναθεωρήσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά καιρούς να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα για να διαπιστώνετε τους ισχύοντες όρους από τους οποίους δεσμεύεστε.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων Χρήσης από οποιοδήποτε Χρήστη, το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd μπορεί και θα προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματα του. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment System Ltd διαφυλάσσει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να τερματίσει την προσπέλαση σας στο Δικτυακό Τόπο του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment System Ltd και στις συναφείς υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση.

ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου διέπεται από τη Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.