Καλωσορίσατε στο jccsmart.com. Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το σύστημα JCCsmart.com είναι ένα ασφαλές διαδικτυακό σύστημα πληρωμών που προσφέρεται από το σύστημα πληρωμών JCC PAYMENT SYSTEMS LTD (εφεξής "JCC") σε εσάς τον πελάτη, με σκοπό την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που παραγγείλατε από συμμετέχοντα έμπορο ή έμπορους (‘έμπορο’) της jccsmart.com (εφεξής ‘ο δικτυακός τόπος’). Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η JCC θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα που καταχωρήσατε για το ποσό της συναλλαγής.

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο και αναπτύσσει τεχνολογία η οποία σας παρέχει την πιο ισχυρή και ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία. Η παρούσα δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου καλύπτει τον Δικτυακό Τόπο jccsmart και διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd. Η προσπέλαση, διαφύλλιση ή/και χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευθείτε από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όνομα, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας ή τηλέφωνο. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd συλλέγει επίσης ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία τα οποία δεν αφορούν μόνο εσάς, όπως ταχυδρομικό κώδικα, ηλικία, φύλο, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και επιλογές. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες αναφορικά με το υλισμικό και λογισμικό του υπολογιστή σας που συλλέγονται αυτόματα από το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ιντερνέτ σας, το τύπο διαφυλλιστή (browser), τα ονόματα τομέων (domain), τους χρόνους προσπέλασης και διευθύνσεις Δικτυακών Τόπων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd για τη λειτουργία της υπηρεσίας, για τη διατήρηση της ποιότητας της υπηρεσίας, και για την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd. Παρακαλείστε να έχετε κατά νου ότι σε περίπτωση όπου αποκαλύπτετε άμεσα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία ή προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα δια μέσου των δημοσίων πινάκων μηνυμάτων του Συστήματος JCC Payment Systems Ltd, τέτοιες πληροφορίες δυνατό να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Σημείωση: το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δε διαβάζει οποιεσδήποτε από τις ιδιωτικές σας διαδικτυακές επικοινωνίες. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd σας ενθαρρύνει να διαβάζετε τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου των Διαδικτυακών Τόπων με τους οποίους επιλέγετε να συνδεθείτε από το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd για να κατανοήσετε με ποιο τρόπο εκείνοι οι Δικτυακοί Τόποι συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τα στοιχεία σας. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δεν ευθύνεται για τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο Διαδικτυακών Τόπων εκτός του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd και της οικογένειας Διαδικτυακών Τόπων του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να λειτουργεί το Δικτυακό Τόπο του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd και να παραδίδει τις υπηρεσίες που ζητάτε. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd χρησιμοποιεί τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σας και για σκοπούς ενημέρωσης για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd και τις συνδεόμενες με αυτό εταιρείες. Σε περίπτωση όπου επικοινωνήσει μαζί σας μια συνδεόμενη εταιρεία για σκοπούς απευθείας συναλλαγής, πριν γίνει οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία, θα σας ζητηθεί να δώσετε την ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση σας εκφρασμένη με σαφή κα ενσυνείδητο τρόπο. Τέτοια συγκατάθεση θα σας ζητείται όταν επισκέπτεστε το Δικτυακό Τόπο τέτοιων συνδεόμενων εταιρειών και σημειώνετε το σχετικό πεδίο που αναφέρετε στην παροχή υπηρεσιών άμεσων πωλήσεων. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα από έρευνες σχετικά με τη γνώμη σας για τις τρέχουσες υπηρεσίες ή ενδεχόμενες νέες υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να προσφερθούν. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δεν πωλεί, ενοικιάζει ή εκμισθώνει τις λίστες των πελατών του σε τρίτους. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επικοινωνήσει μαζί σας εκ μέρους εξωτερικών συνεργατών σχετικά με συγκεκριμένη προσφερόμενη υπηρεσία η οποία δυνατό να σας ενδιαφέρει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που αφορούν μόνο σε σας (ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) δεν μεταβιβάζονται στους τρίτους. Επιπρόσθετα, το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με έμπιστους εταίρους με σκοπό να βοηθηθούμε να πραγματοποιήσουμε στατιστικές αναλύσεις, να σας στείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα ή έντυπα με το ταχυδρομείο, να παρέχουμε υποστήριξη πελατών, ή να διευθετήσουμε παραδόσεις. Όλοι αυτοί οι τρίτοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχείο παρά μόνο για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στο Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd και απαιτείται όπως διατηρούν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δε χρησιμοποιεί ούτε αποκαλύπτει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως φυλή, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις χωρίς τη ρητή συγκατάθεση σας. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd παρακολουθεί τους Δικτυακούς Τόπους και τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι πελάτες μας στα πλαίσια του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd, με σκοπό να διαπιστώνει ποιες υπηρεσίες του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd είναι οι πιο δημοφιλείς. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παράδοση εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφήμισης στα πλαίσια του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd, σε πελάτες των οποίων η συμπεριφορά υποδηλώνει ειδικό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα. Οι Δικτυακοί Τόποι του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd θα αποκαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς ειδοποίηση μόνο αν αυτό απαιτηθεί δια νόμου ή με βάση την πεποίθηση, καλή τη πίστει, ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να: (α) συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου ή με δικαστική αγωγή η οποία επιδίδεται στο Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd ή το Δικτυακό Τόπο, (β) να προστατεύσει και υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την περιουσία του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd, και (γ) σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd, ή του κοινού.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται εθελούσια από εσάς δια μέσου μιας ηλεκτρονικής αίτησης της JCC χρησιμοποιούνται με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης σας για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, για σκοπούς όπως αλληλογραφία, αξιολόγηση κατά πόσο η επιχείρηση σας είναι επιλέξιμη για τις υπηρεσίες μας, και για χρήση στην επεξεργασία της αίτησης σας.

Όταν συμπληρώνετε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρονικές μας αιτήσεις, η JCC μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση για την παροχή υπηρεσίας, για να βοηθηθεί στη διαχείριση του λογαριασμού σας, να μετρήσει το ενδιαφέρον των πελατών για τις διάφορες υπηρεσίες μας, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος συνδέεται εύλογα με την αίτηση σας. Κατά καιρούς η JCC μπορεί να σας στέλλει ειδοποιήσεις σε σχέση με το λογαριασμό σας, αλλαγές στις υπηρεσίες μας, ή με ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, επικείμενα γεγονότα ή ειδικές προσφορές.

Όταν ζητούνται διαδικτυακές αγορές από το χρήστη, συλλέγουμε χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως αριθμούς λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας) με σκοπό να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή. Τέτοια στοιχεία τα οποία συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να χρεωθεί ο χρήστης για προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα στοιχεία που εσείς παρέχετε δυνατό να δοθούν σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με την JCC εταιρείες. Αν αποδεχθείτε τις υπηρεσίες της JCC, τα στοιχεία αυτά θα δίδονται και στις εταιρείες παροχής πυλών κινητών υπηρεσιών πληρωμών (payment gateway providers) και τις συνδεδεμένες με εμάς τράπεζες. Αυτές οι εταιρείες ανάλαβαν δέσμευση όπως χρησιμοποιούν τα στοιχεία σας μόνο με τον περιορισμένο τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση σε σχέση με τη χρήση των στοιχείων από το σύστημα πληρωμών. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες ενδεχομένως να βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (‘ΕΕ’) και με την υποβολή στοιχείων σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο συγκατατίθεστε σε τέτοια αποκάλυψη εκτός ΕΕ.

Οι Διαδικτυακοί Τόποι του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd θα αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς ειδοποίηση μόνο αν αυτό απαιτηθεί δια νόμου ή με βάση την πεποίθηση, καλή τη πίστει, ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να: (α) συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου ή με δικαστική αγωγή η οποία επιδίδεται στο Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd ή το Δικτυακό Τόπο, (β) να προστατεύσει και υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την περιουσία του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd, και (γ) σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd, ή του κοινού.

ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd αποτελείται από αρχεία "cookies" που έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να εξατομικεύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Το cookie είναι κειμενικό αρχείο το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από εξυπηρετητή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λειτουργήσουν προγράμματα ή να μεταδίδονται ιοί στον υπολογιστή σας. Τα cookies δίδονται αποκλειστικά σε σας και μπορούν να διαβαστούν μόνο από εξυπηρετητή ιστοσελίδας στο πεδίο που σας εξέδωσε το cookie. Ένας βασικός σκοπός των cookies είναι η παροχή ενός βολικού στοιχείου εξοικονόμησης χρόνου. Ο σκοπός ενός cookie είναι να ενημερώνει τον εξυπηρετητή ότι επιστρέψατε σε μια συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, αν προσωποποιήσετε τις σελίδες του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd ή εγγραφείτε με το δικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες, το cookie βοηθά το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd να ανακαλέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σας σε μεταγενέστερες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταχώρησης των προσωπικών σας στοιχείων όπως διευθύνσεις τιμολόγησης, διευθύνσεις αποστολής, κ.α. Όταν επιστρέψετε στον ίδιο Δικτυακό Τόπο των Συστημάτων Πληρωμής JCC Payment Systems Ltd Website, οι πληροφορίες που δώσατε προηγουμένως μπορούν να ανακτηθούν, και μπορείτε με ευκολία να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd τα οποία εξατομικεύσατε. Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Οι περισσότεροι διαφυλλιστές αυτόματα αποδέχονται τα cookies, αλλά μπορείτε συνήθως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του διαφυλλιστή σας για να τα απορρίπτει αν προτιμάτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, είναι δυνατό να μην μπορείτε να βιώσετε πλήρως τα διαδραστικά στοιχεία των υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd ή των Δικτυακών Τόπων που επισκέπτεστε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για μας και αυτός είναι ο λόγος που διατηρούμε υλικούς, ηλεκτρονικούς και διαδικαστικούς μηχανισμούς διασφάλισης των προσωπικών σας στοιχείων.

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd διασφαλίζει τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία από την απώλεια, κατάχρηση και αλλοίωση των στοιχείων υπό τον έλεγχο μας. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν τακτικές επανεξετάσεις ασφαλείας, αναβαθμίσεις και εφεδρικές αντιγραφές. Καταβάλλουμε τις καλύτερες μας προσπάθειες για να διατηρούμε την ασφάλεια και αξιοπιστία της υποδομής μας. Ωστόσο, αυτά παρέχονται ‘όπως είναι’, χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, περιλαμβανομένης εγγύησης για εμπορευσιμότητα, αξιοπιστία ή καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση. Δεν προσφέρουμε εγγύηση αδιάκοπης ή χωρίς σφάλματα υπηρεσίας, ούτε το σύστημα πληρωμών JCC Payment Systems Ltd εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δε θα θεωρείται το σύστημα πληρωμών JCC Payment Systems Ltd υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, αποζημιώσεων για διαφυγόντα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλειας πληροφοριών) οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την ικανότητα χρήσης οποιουδήποτε συστήματος της JCC Payment System Ltd, έστω και αν το σύστημα πληρωμών JCC Payment Systems Ltd έχει ενημερωθεί για τέτοιες ζημιές. Όταν συμπληρώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρονικά έντυπα αιτήσεων ή ερωτήσεων/αποριών, οι πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς στο ηλεκτρονικό έντυπο συγκεντρώνονται στον ασφαλή εξυπηρετητή μας, με χρήση του πρωτοκόλλου Ασφαλούς Στρώματος Υποδοχών (Secure Socket Layer (SSL)). Βεβαιωθείτε ότι εξέρχεστε (sign off) πριν ολοκληρώσετε τη χρήση υπολογιστή που χρησιμοποιείται και από άλλους. Όταν στέλλετε εμπιστευτικές πληροφορίες στην JCC με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. με συνηθισμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προτείνουμε όπως εγκαθιδρυθεί πρώτα μια ‘ασφαλής συνεδρίαση’ με τη χρήση του πρωτόκολλου Ασφαλούς Στρώματος Υποδοχών (Secure Socket Layer (SSL)), αν υπάρχει. Το SSL κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο έτσι ώστε να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε πειρατική χρήση (hackers). Το σύστημα πληρωμών JCC Payment Systems Ltd χρησιμοποιεί αυτά και άλλα εύλογα μέτρα προφύλαξης για να ασφαλίζει τα στοιχεία που μας αποκαλύπτονται. Ωστόσο, αυτός ο διαδικτυακός τόπος περιέχει διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το σύστημα πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για την ασφάλεια ή/και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων ή/και για τι πράξεις τρίτων που λαμβάνουν τις πληροφορίες σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους, μια και αυτοί είναι πέραν του δικού μας ελέγχου.

Εκτός όπου αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιουσδήποτε μη συνδεόμενους τρίτους χωρίς την ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση σας, και εν πάση περιπτώσει, όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας στοιχεία θα σας ενημερώνουμε αναφορικά με τον παραλήπτη ή τις κατηγορίες των παραληπτών τέτοιων στοιχείων. Επιπρόσθετα, θα σας ειδοποιούμε αμέσως όταν τα εν λόγω δεδομένα πρόκειται να μεταβιβαστούν για πρώτη φορά σε κάποιους τρίτους. Μπορεί να αποκαλύπτουμε συσσωρευμένα στοιχεία όπως δημογραφικά στοιχεία, και τις στατιστικές μας αναλύσεις σε τρίτους περιλαμβανομένων διαφημιστών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων. Τέτοια συσσωρευμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd θα επικαιροποιεί αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου από καιρό σε καιρό με σκοπό να αντικατοπτρίζεται η ανατροφοδότηση από την εταιρεία και τους πελάτες. Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd σας ενθαρρύνει να προβαίνετε κατά καιρούς σε ανασκόπηση αυτής της Δήλωσης για να ενημερώνεστε για το πώς το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd προστατεύει τα στοιχεία σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd καλωσορίζει τα σχόλια σας αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν πιστεύετε ότι το Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd δεν έχει τηρήσει τους όρους της Δήλωσης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με Σύστημα Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd στο info@jccsmart.com.cy. Θα καταβάλλουμε σε εμπορικά εύλογες προσπάθειες ώστε να διαπιστώνουμε και να επιλύουμε το πρόβλημα χωρίς καθυστέρηση.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Δια του παρόντος δίνω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων όπως υποδεικνύεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Αυτή η συγκατάθεση δεν αίρει την υποχρέωση του Συστήματος Πληρωμών JCC Payment Systems Ltd ή/και άλλων, ανάλογα με την περίπτωση, να λαμβάνουν την προηγούμενη ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση μου όποτε αυτή απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο. 138 (I) 2001 περί της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία του Ατόμου).