Καλωσορίσατε στο jccsmart.com. Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ

Ασφάλεια

Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι συνεπώς θέμα υψίστης σημασίας. Η διασφάλιση των πληροφοριών θα πρέπει να αφορά τόσο τους κινδύνους που συνδέονται με ακούσια λάθη όσο και τις σκόπιμες προσπάθειες να τις καταστρέψουν ή να τις αποκαλύψουν. Απαιτείται επίσης φροντίδα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (για παράδειγμα, σε συνάρτηση με τη σχετική νομοθεσία) και αυτό απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Η εταιρεία έχει ήδη πιστοποιήσει ένα τμήμα της με το πρότυπο ISO 27001, γεγονός που την κατατάσσει πρωτοπόρο παγκύπρια στον τομέα αυτό.

Επίσης η JCC έχει πιστοποιηθεί με το πρωτόκολλο ασφάλειας PCI-DSS από τον Φεβρουάριο του 2011. Περισσότερες πληροφορίες για το προτόκολο PCI-DSS μπορείτε να βρείτε σρην επίσημη ιστοσελίδα μας http://www.jcc.com.cy/

Για να μπορούν οι πελάτες μας να διεκπεραιώσουν μια ασφαλή συναλλαγή μέσω του JCCsmart χρησιμοποιούμε πρωτοκολλά SSL (Secure Socket Layer) για την κωδικοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως οι αριθμοί πιστωτικών καρτών, στοιχεία επικοινωνίας και ονόματα. Το SSL δημιουργά ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας στο διαδύκτιο για την προστασία όλων αυτών των δεδομένων.